Site Rengi

Haberi İnternetten Oku

Bir Belediyeye Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Bir Belediyeye Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geçtiğimiz günlerde yapılan resmi duyuruda, kuruma zabıta memuru alınacağı belirtilmiş, ilgili alım için başvuru şartları ve tarihleri açıklanmıştı. Resmi Gazete’de de Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne zabıta memuru alınacağına ilişkin resmi ilan yayımlandı. Duyuruda başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde sıralandı: 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lise mezunları için 2020-KPSSP94; Ön Lisans mezunları
için 2020-KPSSP93 ve Lisans mezunları için 2020-KPSSP3 türünde 2020 yılı Kamu Personeli
Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türünden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki

nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve 1 metreden
fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg’dan fazla fark olmamak,
(Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.)
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e. 13/10/1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURU TARİHLERİ VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLA.pdf

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ