Adam Smith Hakkında Muhtemelen Bilmediğiniz 10 Şey

  1. Oxford’daki Balliol Koleji’nde okurken Adam Smith, ortak yemek salonunda bir anda dona kalmıştı. O zamanlar memleketi İskoçya’da et kıt olduğundan, masada gördüğü et onu şok etmişti. Eti yiyebilmesi için görevlilerden birinin onu uyarması gerekecekti. İskoçya’daki yaşantısı boyunca böyle bir parça sığır eti görmemişti.
  2. Smith, Yunanca gramere olan yoğun ilgisi ve filoloji konusundaki güçlü hafızasıyla tanınıyordu.
  3. Oxford’da, Smith’in yazdığı tek yazı 1740 ile 1746 arasında annesine yazdığı mektuplardı. Denemeleri hayal kırıklığı yarattı ve 1743’te bir mektupta şöyle yazdı: “Şiddetli bir tembellik krizinden ancak kurtulabildim. Üç aydır çalışma masama oturduğumda, sandalye tepesinde durmaktan başka hiçbir şey yapamıyorum.”
  4. Smith, Oxford’daki eğitim hayatı boyunca yalnızca bir arkadaş edinmişti: Bu adam, bir kitapçı olup, özelikle kendini bu kimliği ile öne çıkaran John Douglas’tı.
  5. Smith’e göre, gerçeklik ile taklitler arasındaki eşitsizlik mevcuttu ve taklit edilenin güzelliğinin temeli de buydu. Bunu ispatlamak için heykellere ve aynalara atıfta bulunarak, büyük heykeltıraşların ve ressamların asla aldatma kullanmadıklarını söyledi. Ancak döneminde yaşayan eleştirmenler, zevkinin hatalı olduğunu iddia etti.
  6. Smith, topluluk önünde konuşmadaki başarısını, dinleyiciye gösterdiği ilgiye bağlıyordu. Belirli bir öğrenci öne eğiliyorsa, Smith dinlediğini biliyordu; arkasına yaslanırsa bu, Smith’in dersinin konusunu veya tarzını değiştirmesi için bir işaretti.
  7. Smith, eşit yardımseverlik ve sağduyu değerlerine sahip erdemli karakterler oluşturmak hususunda oldukça özverili davranıyordu. Ona göre bu, huzurla ilişkilendirdiği mutluluğu ya da doğal ve olağan zihin durumu olduğuna inandığı şeyi temsil ediyordu.
  8. Smith’in ahlak teorisinde, sempati kavramı belirgin ve mantıklıyken, ekonomi teorisi üzerine daha sonraki çalışmasında, bunun yerine kişisel çıkar kavramına yer vermeye başlamıştı.
  9. Smith, 1764’te Glasgow’dan ayrıldığında, öğrenciler dersleriyle dolu defterleri takas etmişlerdi. Bunlardan biri günümüzde korunmuş bir el yazması olarak varlığını koruyor.
  10. Ekonomi analizinde, Smith şu metaforu kullandı: Herhangi bir ülkede dolaşan altın ve gümüş para, ülkenin tüm otunu ve mısırını pazarlamak için dolaşırken, bir otoyolla çok doğru bir şekilde taşınabilir, böylece tek bir yığın tarafından da üretilmemiş olur. Bu, işgücü adaletsizliği ve servet bölümü hakkındaki teorisinin bir parçasıydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir